• صفحه اصلی
  • تعاملات دوسويه ارزيابي تأثيرات اجتماعي و محيط زيستي گامي در جهت توسعه پايدار (گفتگو با «دکتر اسماعيل صالحي»)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401013036664 بازدید : 1239 صفحه: 149 - 154

نوع مقاله: پژوهشی