• صفحه اصلی
  • ارزيابي تأثيرات اجتماعي (اتا): مروري بر روش اتا در مالزي (ترجمه)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401012936656 بازدید : 2737 صفحه: 106 - 118

نوع مقاله: پژوهشی