• صفحه اصلی
  • ارزيابي تأثيرات اجتماعي (اتا): مروري بر روش اتا در مالزي (ترجمه)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله