• راهنمای نویسندگان

   

    نویسنده محترم فقط فایل ارسالی pdf و Word (بدون نام نویسندگان) را در سامانه آپلود نمایید. 

  نکات کلیدی:

  • در نگارش مقالات، قواعد علمی متعارف، در پژوهش‏‌های کمی و کیفی را رعایت کنید (موارد به تفضیل در راهنمای تدوین مقالات آمده است).
  • حداقل پنج واژه کلیدی مقاله خود ذکر کنید.
  • حداقل تعداد کلمات چکیده­‌ مقالات، 150 کلمه است. مجله مخیر است، چکیده‏‌های حاوی تعداد کلمات بیشتر از این میزان را با تشخیص داوران خود به اندازه استاندارد تغییر دهد.
  • «هدف مقاله، چارچوب نظری، روش کار و مهم‌ترین یافته‏‌ها»، اجزاء کلیدی چکیده‏‌های فارسی و انگلیسی مقالات هستند.
  • فصلنامه از انتشار مقالات چاپ شده ‏یا در حال ارزیابی در سایر مجلات، جلوگیری می‏‌کند.
  • تا مرحله­‌ تأیید نهایی مقاله خود، از ارائه مجدد نسخه‏‌های چاپی خودداری کرده و روند ارزیابی اولیه و داوری‏‌های علمی را از طریق پست الکترونیک، پیگیری کنید.
  • اسامی انگلیسی در متن فارسی نوشته شوند و انگلیسی آنها در پاورقی ذکر گردد.
  • پاورقی در هر صفحه از شماره 1 شروع شود.
  • حداکثر تعداد صفحات مقالات قابل ارزیابی، 20 صفحه، با مشخصات فوق‌الذکر است. مقالات با تعداد صفحات بیشتر، از دستور کار ارزیابی مجله خارج خواهند شد.
  • منابع مورد استفاده را به ترتیب الفبای نام خانوادگی فهرست و دسته‌بندی کنید.

   

  سایر نکات قابل توجه نویسندگان:

  1. درج چکیده برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد واژه های چکیده باید بین 150-250 کلمه باشد.
  2. درج کلیدواژه برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد کلیدواژه‌ها باید 5 واژه باشد.
  3. حجم مقاله 6000- 8500 کلمه باشد. مقاله با حجمی بیشتر از این بازگشت داده خواهد شد.
  4. مقاله علمي- پژوهشي شامل عنوان، چكيده، واژه‌هاي كليدي، مقدمه، روش كار، تجزيه و تحليل، نتيجه‌گيري و منابع باشد. حجم مقاله نيز نبايد از 15 صفحه بيشتر باشد.
  5. عنوان مقاله گويا و بيانگر محتواي مقاله باشد.
  6. روش كار بايد به اجمال بيانگر چگونگي و فرايند انجام پژوهش باشد. تحليل‌هاي آماري، روش‌هاي مورد استفاده، به شيوه‌اي مناسب يادآوري شود.
  7. داده‌ها و نتيجه‌هاي به دست آمده بايد به گونه‌اي منطقي و مفيد ارايه شود و به اين منظور مي‌تواند همراه با جدول، نمودار، نگاره و عكس باشد.
  8. مشخصات فردی نویسندگان در قسمت ثبت نام به دقت وارد شده و فایلهای اصلی فرمت Word و Pdf بدون نام ارسال گردد.
  9. در مراحل مربوط به ثبت و ارسال مقاله نام و نشاني دقيق، شماره تلفن و تلفن‌همراه و ایمیل نويسنده يا نويسندگان و محل خدمت آنان در قسمت مربوطه ذكر شود.

  -    نوع فونت و اندازه آن از یک استاندارد معمول پیروی کند.

  -    کلیه مراحل فقط از طریق سامانه نشریه انجام شود.

  -    فصلنامه در ويرايش مقالات آزاد است.

   

   نویسنده محترم در صورت وجود حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش، درج قدردانی در مقاله الزامی می‌باشد.