• صفحه اصلی
  • گفت وگو با «پویا علاءالدینی» سیستم‌ها در ایران یادگیری ندارند

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400062127270 بازدید : 4162 صفحه: 141 - 152

نوع مقاله: پژوهشی