• فهرست مقالات زنده یاد شیده  لالمی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - پیوست‌نگاری باید مسئله تضاد منافع را حل کند
    زنده یاد شیده  لالمی
    گفتگو با «حسن بنیانیان» رئیس کارگروه پیوست‎نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حسن بنیانیان، از چهره‎های شناخته شده و صاحب نظر در حوزه فرهنگ است. او رئیس کارگروه پیوست‎نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است و سال‌هاست در حوزه سیاست‌ چکیده کامل
    گفتگو با «حسن بنیانیان» رئیس کارگروه پیوست‎نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حسن بنیانیان، از چهره‎های شناخته شده و صاحب نظر در حوزه فرهنگ است. او رئیس کارگروه پیوست‎نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است و سال‌هاست در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی فعالیت می‌کند. بنیانیان داراي مدرك كارشناسي مهندسي ساختمان از دانشگاه خواجه نصير، كارشناسي‌ارشد برنامه‌ريزي توسعة اقتصادي از دانشگاه تهران و دكتراي مديريت دولتي از مركز تحقيقات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است. او در سال‌های گذشته، موضوع پيوست فرهنگي را به عنوان يك امر راهبردي و تاثیرگذار در اصلاح رویه‌ها دنبال کرده است. موضوعی که از سال 1386 مورد توجه ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و در یکی از بندهای برنامه توسعه گنجانده شد. با وجود این بنیانیان می‌گوید اثرگذاری پیوست‌های فرهنگی در ایران با موانع و محدودیت‌های فراوانی مواجه است که بخش مهمی ‌از این موانع را باید در ساختار سیاسی و مدیریتی حاکم بر کشور جست وجو کرد. پرونده مقاله