• فهرست مقالات علیرضا  چمن‌زار

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - خلاصۀ کتاب «راهنمای عملی ارزیابی تأثیر اجتماعی»
    علیرضا  چمن‌زار
    کتاب «راهنمای علمی ارزیابی تأثیر اجتماعی» نوشته رابل جی برج با ترجمه محمدعلی رمضانی و مرتضی قلیچ است که نشر جامعه‌شناسان در سال 1398 آن را چاپ و منتشر کرده است. این کتاب، چهارمین کتاب از مجموعه کتاب‌های حوزۀ ارزیابی تأثیر اجتماعی است که زیر نظر دفتر مطالعات اجتماعی و ف چکیده کامل
    کتاب «راهنمای علمی ارزیابی تأثیر اجتماعی» نوشته رابل جی برج با ترجمه محمدعلی رمضانی و مرتضی قلیچ است که نشر جامعه‌شناسان در سال 1398 آن را چاپ و منتشر کرده است. این کتاب، چهارمین کتاب از مجموعه کتاب‌های حوزۀ ارزیابی تأثیر اجتماعی است که زیر نظر دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر تهران است. کتاب در سیزده فصل تقسیم‌بندی شده که سه فصل ابتدایی آن، نگاهی نظری و تاریخی به اتا (ارزیابی تأثیر اجتماعی) دارد و فصل‌های بعد، دستورالعملی گام‌‌به‌گام برای بررسی و ارزیابی تأثیر اجتماعی به خواننده ارائه می‌شود. همان‌طور که مترجمان کتاب می‌گویند: «مؤلف کتاب به‌خوبی توانسته است موضوعات نظری را با مباحث روش‌شناسی ترکیب کند و مراحل مختلف ارزیابی اجتماعی را با مثال‌های عملی و گویا نشان دهد». فصل‌های عملی کتاب شامل موضوعاتی است که مخاطب را برای مطالعه و بررسی کامل پروژه آماده می‌کند. در شروع کتاب، این موضوع یادآوری شده که اگر تمایل به خواندن متون نظری ندارید، مطالعۀ خود را مستقیماً از فصل 4 شروع کنید. البته که خواندن فصول ابتدایی نیز تصویر کاملی از روند شکل‌گیری اتا، موضوعات و مفاهیم مهم در آن و همچنین شاخص‌های مورد مطالعه اتا را برای خواننده روشن می‌کند. کتاب با توجه به اینکه در بستر جغرافیایی آمریکا و کانادا نوشته‌ شده، بسیاری از مثال‌ها و تقسیم‌بندی‌های سازمانی ذکرشده در آن، مربوط به آن فضا بوده است که در خلاصه ارائه‌شده، تلاش شده که برای تلخیص یادداشت، از آوردن نام سازمان‌ها، حتی‌المقدور اجتناب شود. پرونده مقاله