ا

 • اورینگام.جو اَن تحول دستورالعمل‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی در بستر سیاستی موجود [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]

پ

 • پارسونز.ریچارد تحول دستورالعمل‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی در بستر سیاستی موجود [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]

ج

خ

 • خاکدان.وحید گزارش نشست «کند و کاوی در ماهیت خیابان لاله زار و پیامدهای اجتماعی احیاء آن» [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]

ر

 • رن.ارتوین چارچوبی برای ترکیب ارزیابی تأثیر اجتماعی و ارزیابی ریسک [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]

ع

 • عبدالهی.عادل تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی احداث پارکینگ طبقاتی میدان شهید باقری [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]

ک

 • کرمی.عزت‌الله چارچوبی برای ترکیب ارزیابی تأثیر اجتماعی و ارزیابی ریسک [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • کمپ.دینا تحول دستورالعمل‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی در بستر سیاستی موجود [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]

ل

 • لالمی.شیده گفت وگو با «پویا علاءالدینی» سیستم‌ها در ایران یادگیری ندارند [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]

م

 • محقق منتظري.معصومه ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي مراکز ورزشی (مطالعۀ موردی: احداث مجموعه ورزشی نارمک) [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • محمدی.فرهاد چارچوبی برای ترکیب ارزیابی تأثیر اجتماعی و ارزیابی ریسک [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]

ن

 • ناصر.شهربانو تحول دستورالعمل‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی در بستر سیاستی موجود [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]

و

 • ونکلی.فرانک چارچوبی برای ترکیب ارزیابی تأثیر اجتماعی و ارزیابی ریسک [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]

ه

 • هوفمان.فولکه چارچوبی برای ترکیب ارزیابی تأثیر اجتماعی و ارزیابی ریسک [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]