• صفحه اصلی
  • ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي مراکز ورزشی (مطالعۀ موردی: احداث مجموعه ورزشی نارمک)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400062127267 بازدید : 6157 صفحه: 65 - 87

نوع مقاله: پژوهشی