• معرفی نشریه

    فصلنامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی  به عنوان تنها نشریه فعال حال حاضر در زمینه مطالعات ارزیابی تأثیرات اجتماعی در کشور وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی (مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی) با هدف کمک به ارتقاء سطح علمی فعالان این حوزه، انتقال دانش موجود و حرکت در راستای مدیریت دانش در حوزه ارزیابی تأثیرات، ایجاد ارتباط علمی میان پژوهشگران و متخصصان ارزیابی تأثیرات، ایجاد تعامل بین رشته ای به عنوان یکی از ضرورت های مطالعات ارزیابی تأثیرات، ایجاد تعامل بین فعالیت های علمی و فعالیت های کاربردی (پیوند علم و صنعت)، ایجاد شبکه اجتماعی میان پژوهشگران، متخصصان و علاقه مندان به ارزیابی تأثیرات ایجاد شده است و در تلاش است تا مطالب مرتبط به حوزه ارزیابی تأثیرات سیاست ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها را منتشر نماید.