ا

 • اورینگام.جو اَن تحول دستورالعمل‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی در بستر سیاستی موجود [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • ایمانی.صاحب روش‌شناسی ارتباطی: مشارکت در ارزیابی تأثیرات اجتماعی در پژوهش‌های روان شناختی [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1399]

آ

 • آرتس.جاس راهبردهاي سرمايه‌گذاري اجتماعي شرکتي در کمک به توسعة جامعة محلي (ترجمه) [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1399]

پ

 • پارسونز.ریچارد تحول دستورالعمل‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی در بستر سیاستی موجود [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • پاکدامن.مرجان ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعة ورزشي مرودشت منطقة 7 شهرداري تهران [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1399]

ت

 • تاد.لیز روش‌شناسی ارتباطی: مشارکت در ارزیابی تأثیرات اجتماعی در پژوهش‌های روان شناختی [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1399]

ج

 • جباری.حبیب ارزیابی تأثیرات اجتماعی مجموعه فرهنگی، گردشگری و تفریحی مُرادآب [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1399]
 • جهانی دولت‌آباد.اسماعیل طراحی مدلِ ارزیابی و بهبود عملکرد طرح‌های شهری [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • جهانی دولت‌آباد.اسماعیل ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پیاده راه در بلوار امام زاده حسن کرج [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1399]
 • جهانی دولت‌آباد.رحمان ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پیاده راه در بلوار امام زاده حسن کرج [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1399]
 • جهانی دولت‌آباد.رحمان طراحی مدلِ ارزیابی و بهبود عملکرد طرح‌های شهری [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]

چ

 • چمن‌زار.علیرضا خلاصۀ کتاب «راهنمای عملی ارزیابی تأثیر اجتماعی» [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1399]

ح

 • حاتمی.علی ارزيابي تأثيرات اجتماعي (اتا): مروري بر روش اتا در مالزي (ترجمه) [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1399]

خ

 • خادمیان.طلیعه ارزیابی تأثیرات اجتماعی مجموعه فرهنگی، گردشگری و تفریحی مُرادآب [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1399]
 • خاکدان.وحید گزارش نشست «کند و کاوی در ماهیت خیابان لاله زار و پیامدهای اجتماعی احیاء آن» [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • خستو (خبرنگار).زهرا تعاملات دوسويه ارزيابي تأثيرات اجتماعي و محيط زيستي گامي در جهت توسعه پايدار (گفتگو با «دکتر اسماعيل صالحي») [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1399]
 • خستو.زهرا ارزیابی تأثیرات اجتماعی انتقال مسیر ویژه اتوبوس‌های تندرو (BRT) در خیابان مولوی [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1399]

د

 • درویشی.هادی ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی مددسراهای شهر تهران (مطالعه موردی: مددسرای منطقه 5 تهران) [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1399]

ر

 • رن.ارتوین چارچوبی برای ترکیب ارزیابی تأثیر اجتماعی و ارزیابی ریسک [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]

ز

 • زماني (تهيه و تنظيم).سيمين خلاصة کتاب ارزيابي تأثيرات اجتماعي پروژه هاي توسعه تجربياتي از هند و ديگر کشورهاي آسيايي [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1399]

ع

 • عباسي.فرزاد ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعة ورزشي مرودشت منطقة 7 شهرداري تهران [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1399]
 • عبدالهی.عادل تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی احداث پارکینگ طبقاتی میدان شهید باقری [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • عظیمی.ندا ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعة ورزشي مرودشت منطقة 7 شهرداري تهران [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1399]

ک

 • کرمی.عزت‌الله چارچوبی برای ترکیب ارزیابی تأثیر اجتماعی و ارزیابی ریسک [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • کمپ.دینا تحول دستورالعمل‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی در بستر سیاستی موجود [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]

گ

 • گولاکوف.ايليا راهبردهاي سرمايه‌گذاري اجتماعي شرکتي در کمک به توسعة جامعة محلي (ترجمه) [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1399]

ل

 • لالمی.زنده یاد شیده پیوست‌نگاری باید مسئله تضاد منافع را حل کند [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1399]
 • لالمی.شیده گفت وگو با «پویا علاءالدینی» سیستم‌ها در ایران یادگیری ندارند [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]

م

 • مجاهد حسن.محمد ارزيابي تأثيرات اجتماعي (اتا): مروري بر روش اتا در مالزي (ترجمه) [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1399]
 • محقق منتظري.معصومه ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي مراکز ورزشی (مطالعۀ موردی: احداث مجموعه ورزشی نارمک) [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • محقق منتظري.معصومه ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پارکینگ¬های عمومی (مطالعۀ موردی: احداث پارکینگ عمومی در ناحیه 5 منطقه 14 شهرداری تهران) [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1399]
 • محمدی.فرهاد چارچوبی برای ترکیب ارزیابی تأثیر اجتماعی و ارزیابی ریسک [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • مدنی.محمدحسین روش‌شناسی ارتباطی: مشارکت در ارزیابی تأثیرات اجتماعی در پژوهش‌های روان شناختی [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1399]
 • مروت.برزو ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي ناشي از احداث بازار روز محله هليکوپترسازي شهر کرج [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1399]
 • مومنی.سمیه ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی مددسراهای شهر تهران (مطالعه موردی: مددسرای منطقه 5 تهران) [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1399]
 • ميرزايي.خليل ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعة ورزشي مرودشت منطقة 7 شهرداري تهران [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1399]

ن

 • ناصر.شهربانو تحول دستورالعمل‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی در بستر سیاستی موجود [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • ناصر.شهربانو روش‌شناسی ارتباطی: مشارکت در ارزیابی تأثیرات اجتماعی در پژوهش‌های روان شناختی [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1399]
 • ناصر.شهربانو راهبردهاي سرمايه‌گذاري اجتماعي شرکتي در کمک به توسعة جامعة محلي (ترجمه) [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1399]

و

 • ون روی.دیرک روش‌شناسی ارتباطی: مشارکت در ارزیابی تأثیرات اجتماعی در پژوهش‌های روان شناختی [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1399]
 • ونکلی.فرانک چارچوبی برای ترکیب ارزیابی تأثیر اجتماعی و ارزیابی ریسک [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • ونکلي.فرانک راهبردهاي سرمايه‌گذاري اجتماعي شرکتي در کمک به توسعة جامعة محلي (ترجمه) [ دوره2, شماره 5 - زمستان سال 1399]

ه

 • هوفمان.فولکه چارچوبی برای ترکیب ارزیابی تأثیر اجتماعی و ارزیابی ریسک [ دوره1, شماره 1 - بهار سال 1399]